En entreprenör inom mark, tätskikt & asfalt

Vi tar hand om både helheten och detaljerna i ditt byggprojekt

Välkommen till Amabgruppen

För oss är engagemang och lyhördhet A & O

AMAB är ett företag som är specialiserat på nyproduktion, renovering och underhåll av tätskikt, gjutasfalt, asfalt och markarbeten. För oss är det en självklarhet att visa engagemang och vara lyhörda för alla typer av uppdrag. Särskild vikt lägger vi vid val av åtgärd och genomförande.

Entreprenader är kostsamma och det är viktigt att rätt åtgärd sätts in från början annars kommer problem obönhörligen att uppstå eller komma tillbaka.

Referenser

Våra nöjda kunder talar gott för oss

Här kan du se några arbeten vi utfört. Vi anpassar varje uppdrag efter förutsättningarna på plats och kundens önskemål!

En siluett av en grävskopa fotad mot en solnedgång
Offertförfrågan