En entreprenör inom mark, tätskikt & asfalt

Vi tar hand om både helheten och detaljerna i ditt byggprojekt

Tjänster

Markarbeten

Amabgruppen AB hjälper såväl större företag enligt planritningar men hjälper även privatpersoner med diverse anläggningar för exempelvis villatomter och sommarstugor. Vi utför helhetslösningar inom alla markarbeten och tätskiktsarbeten i Stockholm.

Behöver ni hjälp med grävarbeten, dränering, avloppsarbeten eller husgrunder? Välkomna att kontakta oss för en offert eller för andra frågor.

Vi utför bland annat …

  • Asfaltbeläggningar
  • Tätskikt
  • Dräneringar
  • Gjutasfalt
  • Grundarbeten
  • Schaktningsarbeten
  • Stenarbeten
Offertförfrågan